900 år av distinkt arkitektonisk stil för en unik region

Tegel är sen 1200-talet ett populärt material i Nordeuropa när det gäller att upprätta byggnader. De första byggnaderna tillhörde alltså tegelromantiken, senare tegelgotiken som sen övergick till tegelrenässansen på 1600-talet.

Typiskt för denna stil var att det inte fanns några smyckande figurer eller skulpturer, eftersom det inte var möjligt att skapa dessa i tegel.

Murade ornament, speciellt strukturerade ytor med hjälp av rött och glaserat tegel eller vitkalkade väggytor gjorde det möjligt att ge tegelgotiken lite mer fyllnad och skönhet.

Många städer som är präglade av tegelgotiken och enstaka byggnader i denna byggnadsstil tillhör idag delvis UNESCOs världsarv.

Premium Anzeige

Bad Doberaner Münster

Det före detta cistercienserklostret är sedan 1300-talet väl den viktigaste sevärdheten i Bad Doberan. Idag är den en evangelisk-luthersk kyrka, detta först sedan 1600-talet.

Vid sidan om de helt normala gudstjänsterna erbjuds även guidning i klosterkyrkan, olika konserter och orgelmeditationer hela året om. 

Varför inte kombinera en tur med ångtåget ”Molli” med ett besök i klosterkyrkan?
Denna tur får Dig att uppleva längst svunna dagar. Eller ta linjebussen nr. 121 till Bad Doberan och tillbaka till Kühlungsborn igen.