900 år av distinkt arkitektonisk stil för en unik region

Tegel är sen 1200-talet ett populärt material i Nordeuropa när det gäller att upprätta byggnader. De första byggnaderna tillhörde alltså tegelromantiken, senare tegelgotiken som sen övergick till tegelrenässansen på 1600-talet.

Typiskt för denna stil var att det inte fanns några smyckande figurer eller skulpturer, eftersom det inte var möjligt att skapa dessa i tegel.

Murade ornament, speciellt strukturerade ytor med hjälp av rött och glaserat tegel eller vitkalkade väggytor gjorde det möjligt att ge tegelgotiken lite mer fyllnad och skönhet.

Många städer som är präglade av tegelgotiken och enstaka byggnader i denna byggnadsstil tillhör idag delvis UNESCOs världsarv.

Premium Anzeige